Het doel van de commissie Vastgoed is het adviseren van het bestuur op het deelgebied van WOZ, met inbegrip van de taxatie-aspecten, BAG en andere relevante basisregistraties, zowel gevraagd als ongevraagd en het aandacht geven aan de beleidsontwikkeling en de uitvoeringsaspecten. Tevens de taak van vraagbaakfunctie voor andere leden en het leveren van een bijdrage voor de communicatie vanuit de vereniging.

De contactpersoon: de heer George Schipper.

Wie zijn wij?
De commissie Taxatie bestaat uit de volgende leden:

Joyce LakenmanWOZ-coördinator bij Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
Marten FerwerdaWOZ-coördinator gemeente Leeuwarden
Ruben VeenstraTaxateur Woningen gemeente Tilburg
Tom SuijskensWOZ-taxateur gemeente Den Haag
Robert FranssenTeamleider Waarderen en WOZ-bezwaren bij Belastingsamenwerking Tribuut
Rick van BeersWOZ-adviseur/ procescoördinator bij GBTwente

Laatste nieuws taxatie

Bekijk het laatste 'taxatie' nieuws hier.

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website