Het doel van de commissie Vastgoed is het adviseren van het bestuur op het deelgebied van WOZ, met inbegrip van de taxatie-aspecten, BAG en andere relevante basisregistraties, zowel gevraagd als ongevraagd en het aandacht geven aan de beleidsontwikkeling en de uitvoeringsaspecten. Tevens de taak van vraagbaakfunctie voor andere leden en het leveren van een bijdrage voor de communicatie vanuit de vereniging.

Contactpersonen: de heer George Schipper en mevrouw Johanna de Ruiter.

Laatste nieuws taxatie

Bekijk het laatste taxatie nieuws hier.

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar ltabelastingen.nl

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die een of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar lvlbwoz.nl