Regelgeving & Actualiteiten

De commissie Regelgeving & Actualiteiten houdt zich bezig met alle lokale heffingen.

Voor samenwerkingsverbanden kan het hierbij ook om waterschapsheffingen gaan. Vanuit de ambitie om ontwikkelingen in het veld op een goede manier te ondersteunen, kunnen ook die heffingen en bijbehorende werkprocessen onderwerp van gesprek zijn in de relevante commissies.

Het doel van de commissie Regelgeving & Actualiteiten is het adviseren van het bestuur en de leden op het gebied van alle lokale belastingen.

Contactpersonen: de heer Sebastiaan Polder en mevrouw Relinde Vos

Initiatieven van de LVLB

Het nieuwe waarderen

Onder regie van de LVLB wordt het project 'secundaire objectkenmerken' uitgevoerd door projectleider Grard van der Zanden. Wil je de infographic zien? Klik dan op onderstaande knop 'ga naar website'! Heb je naar aanleiding van de infographic nog steeds vragen over het project, dan kan je Grard zelf benaderen. Zijn contactgegevens staan in de infographic.

Ga naar website

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website