Regelgeving & Actualiteiten

De commissie Regelgeving & Actualiteiten houdt zich bezig met alle lokale heffingen.

Voor samenwerkingsverbanden kan het hierbij ook om waterschapsheffingen gaan. Vanuit de ambitie om ontwikkelingen in het veld op een goede manier te ondersteunen, kunnen ook die heffingen en bijbehorende werkprocessen onderwerp van gesprek zijn in de relevante commissies.

Het doel van de commissie Regelgeving & Actualiteiten is het adviseren van het bestuur en de leden op het gebied van alle lokale belastingen.

Contactpersonen: de heer Sebastiaan Polder en mevrouw Relinde Vos

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar ltabelastingen.nl

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die een of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar lvlbwoz.nl