Digitalisering en Datagedreven werken

De commissie Digitalisering en Datagedreven werken van de LVLB adviseert en deelt kennis over hoe organisaties binnen de lokale belastingen, maar ook organisaties en bedrijven uit heel andere sectoren, bezig zijn met digitalisering en datagedreven werken. Hoe zij beschikbare datasets en nieuwe analyse technieken inzetten om hun taken anders en beter uit te voeren. Een speerpunt van deze commissie is de stand in het land van robotisering en de toekomstige ontwikkelingen.

De commissie is daarom op zoek naar (medewerkers van) uitvoeringsorganisaties die hier ervaring mee hebben en dit willen delen met de commissie. Ben jij die persoon of weet je iemand die hier een goede bijdrage in kan leveren, meld je dan aan door te mailen naar secretariaat@lvlb.nl.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met één van de contactpersonen.
Contactpersonen: mevrouw Martine Roest en de heer Hans Wormer.

Martine Roest | Gemeente Amersfoort
Martine Roest | Gemeente Amersfoort
Hans Wormer | Gemeente Almere
Hans Wormer | Gemeente Almere
Hans de Lange | GBLT
Hans de Lange | GBLT
Marvin Mol | Belastingsamenwerking West-Brabant
Marvin Mol | Belastingsamenwerking West-Brabant
Otto Eling | BghU
Otto Eling | BghU

Laatste nieuws
Het laatste nieuws over "Digitalisering en Datagedreven werken" lees je hier.

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website