Landelijke Vereniging Lokale Belastingen

De LVLB is een landelijke belangenvereniging voor lokale belastingen. Ons doel is het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

De LVLB bestaat uit meerdere commissies die een paar keer per jaar samenkomen en off- en online samenwerken. De LVLB brengt vanuit deze commissies advies uit aan ketenpartners.

De vereniging kent leden en partners. De leden zijn gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Partners zijn publiek- en privaatrechtelijke organisaties die het vakgebied lokale belastingen als werkterrein hebben. Meer informatie over partners en wie dit zijn, lees je hier.

WOZ registratie

Sinds 2019 kunt u uw WOZ-vakkennis en je vaardigheden toetsen aan de hand van de vernieuwde WOZ examens. Inmiddels hebben al velen één of meerdere diploma’s behaald en daarmee hun kennis en vaardigheden aangetoond.

We kunnen ons voorstellen dat je trots bent en dit met anderen wilt delen. Vanaf nu kunt u uzelf daarom registreren in het WOZ-register van de LVLB.

LangeTermijnAgenda

De LangeTermijnAgenda Belastingen is een initiatief van de LVLB en de VNG. Met de LangeTermijnAgenda Belastingen willen wij u een overzicht geven van de meest invloedrijke ontwikkelingen. Wij signaleren. Daarbij willen wij neutraal en onafhankelijk zijn. Wij zetten invloedrijke ontwikkelingen op de agenda, zonder daarbij te suggereren dat wij dit goede of wenselijke ontwikkelingen vinden. U vindt de LTA Belastingen hier.

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website