Welkom op de website van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)

De LVLB behartigt de belangen vanuit de praktijk op het gebied van lokale belastingen. Bovendien richt de LVLB zich op het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over basisregistraties, de heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

testen of we dit zien
vergadering

Onze leden

Onze leden zijn gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast kent de LVLB ook partners. Partners zijn publiek- en privaatrechtelijke organisaties die het vakgebied lokale belastingen als werkterrein hebben. Meer informatie over partners en wie dit zijn, is te vinden onder het kopje Partners.

Ons doel is het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Ons doel

Ons doel is het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

De LVLB bevordert en ondersteunt de kwaliteit van de lokale belastingheffing. Ons doel is om vanuit trots op het vak op een eerlijke, efficiƫnte en integere manier lokale belastingen te heffen en innen en de uitvoering van de Wet WOZ te verzorgen.

Visie

De LVLB bevordert en ondersteunt de kwaliteit van de lokale belastingheffing. Ons doel is om vanuit trots op het vak op een eerlijke, efficiƫnte en integere manier lokale belastingen te heffen en innen en de uitvoering van de Wet WOZ te verzorgen.

De LVLB kent diverse commissies. Binnen deze commissies wordt over inhoudelijke onderwerpen gediscussieerd en wordt vakspecifieke kennis uitgewisseld. Ook adviseren zij het bestuur van de LVLB.

Commissies

De LVLB kent diverse commissies. Binnen deze commissies wordt over inhoudelijke onderwerpen gediscussieerd en wordt vakspecifieke kennis uitgewisseld. Ook adviseren zij het bestuur van de LVLB.

Ons doel is het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.
Ons doel is het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Meer nieuws

Partners

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar ltabelastingen.nl

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die een of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar lvlbwoz.nl