congres_burgerzoo_studiomose1-8

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en stelt de strategie van de vereniging vast. Ook is het bestuur toezichthouder waar het de bedrijfsvoering van de vereniging betreft. Het bestuur bereidt de algemene vergadering voor en vertegenwoordigt de leden.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau ondersteunt het bestuur en de commissies in hun werkzaamheden. Heeft u een vraag voor het bestuur of een commissie, stuur deze dan naar secretariaat@lvlb.nl. Dan zorgt het verenigingsbureau dat uw vraag beantwoord wordt.

George-Schipper

Dhr. G. Schipper

Voorzitter

Hans Cloosterman

Dhr. J.A.G. Cloosterman

Secretaris

standaard lvlb.nl

Mw. E.M. Röben

Penningmeester

Lebens Noël

Dhr. N. Lebens

Algemeen bestuurslid

foto cvdwindt

Mevr. C.M. van der Windt

Algemeen bestuurslid

Hans-Wormer_05-700x1050

Dhr. J.M. Wormer

Algemeen bestuurslid

Ralph-de-Haan

Dhr. R. de Haan

Algemeen Bestuurslid

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die een of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website