Het doel van de commissie invordering is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de leden op het vakgebied van de inning en invordering inclusief de kwijtschelding en het aandacht geven aan de beleidsontwikkeling, regelgeving, de uitvoeringsaspecten, actualiteit en de processen.

Contactpersoon: mevrouw Patty Klok.

Laatste nieuws

Kijk voor het laatste "invorderings" nieuws hier.

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar ltabelastingen.nl

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die een of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar lvlbwoz.nl