Het doel van de commissie
De commissie Invordering van de LVLB deelt kennis over de inning en kwijtschelding van lokale belastingen (gemeente- en waterschapsbelastingen). Daarnaast brengt de commissie gevraagd en ongevraagd advies uit richting het bestuur en de leden voor vraagstukken rondom dit vakgebied. De commissie houdt zich bezig met regelgeving, beleidsontwikkeling, de uitvoeringsaspecten, actualiteit en de processen rondom de invordering en kwijtschelding.

Onderwerpen die spelen binnen de commissie
In de commissie Invordering zijn vakspecialisten uit diverse grote gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden/gemeenschappelijke regelingen vertegenwoordigd. Door deze landelijke dekking is de commissie Invordering een gesprekspartner voor bijvoorbeeld:

 • Ministerie van Financiën en SZW (kwijtscheldingstoets en overige wat ter tafel komt);
 • Ombudsman (kwijtscheldingstoets en overige wat ter tafel komt);
 • Inlichtingenbureau (expertgroep kwijtschelding, ontwikkelingen zoals KWS 3.0);
 • RDW (eHerkenning en administratief beslag op voertuigen);
 • Rijksbelastingdienst (toeslagenaffaire en PGW-portaal);
 • softwareleveranciers.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen zijn ook in de commissie vertegenwoordigd. Door de samenwerking met deze organisaties geeft de commissie bij nieuwe regelgeving en beleidsontwikkeling een reëel beeld van de mogelijke gevolgen voor de uitvoering van lokale belastingen. Daarnaast kaart de commissie zelf ook knelpunten in de uitvoering aan bij de ministeries en de ombudsman. Een voorbeeld hiervan is de wens om de kwijtscheldingstoets breder toe te passen, zodat burgers die zelf geen kwijtschelding aanvragen, toch kwijtschelding kunnen krijgen. Dit zou een mooie stap zijn in het voorkomen en oplossen van financiële problemen.

Onderwerpen waar de commissie invordering zich bijvoorbeeld mee bezighoudt:

 • sociaal invorderen;
 • toeslagenaffaire (uitvoering lokale belastingorganisaties);
 • betalingsvordering;
 • vereenvoudiging beslagvrije voet;
 • wet stroomlijning keten voor derdenbeslag;
 • kwijtschelding;
 • ongevraagd toetsen voor geautomatiseerde kwijtschelding (zoals hierboven aangegeven);
 • convenant Schuldhulp lagere overheden NVVK;
 • adviezen en input rondom actuele ontwikkelingen (zoals: Oekraïne, wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, verhoging vermogensnorm kwijtschelding, rechtsbescherming kwijtschelding en uitstel van betaling, wijzigingen leidraad invordering).

Word commissielid!
Wil jij met jouw kennis op dit vakgebied een actieve bijdrage leveren in de commissie Invordering? Meld je dan aan door te mailen naar secretariaat@lvlb.nl. Van een commissielid wordt een actieve houding verwacht. Wanneer je graag alleen op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen, dan kun je gebruikmaken van onze online community. Notulen en andere relevante nieuwsberichten worden in de groep ‘Alles over Invordering’ geplaatst. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met contactpersoon Patty Klok.

De commissie Invordering heeft meer dan 20 leden. Als commissielid kom je ongeveer zes keer per jaar fysiek bijeen voor een overleg. Tijdens deze overleggen wordt de actuele stand van zaken besproken en worden een aantal acties naar aanleiding van het overleg verdeeld. Nieuwsgierig naar de invulling van deze bijeenkomsten? Meer informatie vind je in de community. Aanmelden voor de community kan via de volgende pagina: Word lid | Over ons | LVLB.

Contactpersoon: mevrouw Patty Klok.

Laatste nieuws
Kijk voor het laatste "invorderings" nieuws hier.

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website