De jaarlijkse LVLB Praktijkdag Invordering op 24 april was een zeer geslaagde dag.

29-04-2024

De jaarlijkse LVLB Praktijkdag Invordering van de commissie invordering op 24 april was een zeer geslaagde dag.

Bijna 100 deelnemers hebben hun kennis en kunde kunnen vergroten en delen met elkaar. Het gevarieerde dagprogramma bood voor iedereen in het vakgebied praktische tips en handvatten. De actualiteiten in het vakgebied zijn uiteraard uitgebreid aan bod gekomen. Maar er was ook veel aandacht voor vernieuwingen in het betalingsverkeer en de kwijtschelding (KWS 3.0 van het inlichtingenbureau). De werkzaamheden die de werkgroep kwijtschelding verricht zijn toegelicht. We zijn door Felix UHL van de gedragsstudio meegenomen in de wereld van duurzame incasso en gedragsbeïnvloeding. Ook was er ruim aandacht voor de problematiek rond de soevereine en autonome mens. Kortom een boeiende en waardevolle bijeenkomst voor en door invorderingscollega's . Ook dit jaar heeft de VNG ons weer gastvrij ontvangen en alle faciliteiten beschikbaar gesteld om de dag vlot en gestroomlijnd te laten verlopen. Waarvoor dank.

Wil je de presentaties nog eens teruglezen? Deze zijn gedeeld in de LVLB-community.

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website