Ralph de Haan benoemd als algemeen bestuurslid

16-06-2021

Tijdens de Algemene Ledenraadvergadering op donderdag 10 juni jl. is Ralph de Haan benoemd tot algemeen bestuurslid van de LVLB.

Ralph (43), woonachtig in Zwolle, is sinds 2016 werkzaam bij GBLT, een belastingsamenwerking voor waterschap- en gemeentelijke belastingen. Sinds 1 juni 2021 is Ralph directeur van GBLT. Daarvoor heeft hij diverse managementfuncties bekleed in de verzekeringswereld en als management consultant bij adviesgroep Novius en accountantskantoor EY. Bij diverse organisaties heeft hij advies- en inrichtingsopdrachten vervuld waaronder bij verschillende overheden zoals gemeenten en provincies.

De omgeving van de lokale belastingen is continue in beweging. Het belang van een vereniging voor het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis maar ook belangenbehartiging is naar zijn mening dan ook groot. Het succes van nieuwe ontwikkelingen is in zijn beleving mede afhankelijk van samenwerking en leren van elkaar. Ralph wil dan ook graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitwisselen van kennis van lokale belastingen en de Wet WOZ en de verdere interne en externe positionering van de LVLB. Zijn rol als bestuurslid van de LVLB zal de komende tijd verder worden vormgegeven.

Ralph-de-Haan (1)
Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website