pexels-fauxels-3184327

Overleg bestuur en commissies

04-10-2022

Commissies en bestuur samen
Op 30 september werd in LVLB verband een bijeenkomst gehouden tussen vertegenwoordigers van de commissies en het bestuur. Zo’n bijeenkomst houden we twee keer per jaar om met elkaar samen terug en vooruit te kijken. Met een aantal aanwezigen in de zaal en een aantal aanwezigen via beeldbellen hebben we elkaar bijgepraat en zijn we ook tot een aantal mooie conclusies gekomen.

Commissies
Wist je dat we wel 9 commissies kennen? Aanwezig waren de voorzitters van de commissies Basisregistraties, Digitalisering & Datagedreven Werken, Invordering, Jongeren, Ontwikkeling, Regelgeving & Actualiteiten, Strategie en Taxatie. Ook is er de commissie Lange Termijn Agenda. Kijk voor meer informatie over de commissies op de website en meld je aan om lid te worden van een of meerdere commissies.

Verbinding
Als rode draad kan gesteld worden dat er meer dan voldoende ontwikkelingen zijn in ons vakgebied en we ook verwachten dat dit zo zal blijven. Steeds vaker zien we onderwerpen welke commissie-overschrijdend zijn. Dat vraagt om een integrale blik en kan dus betekenen dat (leden van) commissies voor dat onderwerp tijdelijk samen werken om tot bijvoorbeeld een adviesnotitie te komen. Daar profiteren dan vervolgens alle leden van. Een bijdrage leveren aan de vereniging, in welke vorm dan ook, draagt ook bij aan je persoonlijke ontwikkeling en je loopbaan. We ervaren dat we goede binding hebben met vele partners, zoals VNG, UvW, ESBL, Waarderingskamer en onze sponsoren. Bij actualiteiten zien we het belang van het tijdig delen van kennis met deze partners om elkaars expertise zo goed als mogelijk in te zetten.

We hebben ook gesproken over onze kwetsbare kant, namelijk het geringe aantal actieve leden, dat zorgt voor de voortgang en voor producten om met elkaar te delen.

Alle aanwezigen onderkennen dat méér actieve leden zeer gewenst, zo niet nodig zijn.

Het is goed om te benadrukken dat er secretariële en administratieve ondersteuning beschikbaar is en er ook enige financiële ruimte is voor bijvoorbeeld inzet van vakinhoudelijke expertise. Daar zijn nu ook mooie voorbeelden van!

Wanneer maken we kennis?
Onze organisaties, de gemeenten en belastingsamenwerkingen, zijn lid van de LVLB en dat betekent dat ieder die bij één van deze organisaties werkt, lid kan worden van de LVLB. Ons ledenbestand groeit nog steeds en kan nog meer groeien. We nodigen je vooral van harte uit om lid te worden van één van de commissies en je bijdrage te leveren. We horen graag hoe jij je talent kan inzetten voor LVLB.

Sterker nog, wanneer maken we kennis?

Kijk op Semble voor de aankomende activiteiten, meld je aan en neem gerust je collega mee!

Met vriendelijke groet,

Het LVLB-bestuur en commissievoorzitters

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website