Basisregistraties

Het doel van de commissie Basisregistraties is het bestuur te adviseren en kennis te delen over de gevolgen en ontwikkelingen van het stelsel van basisregistraties voor de lokale belastingprocessen.

Contactpersonen: de heer Herman Broekhuis en mevrouw Karin Pastoor.

Leden

standaard lvlb.nl

Herman Broekhuis

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar ltabelastingen.nl

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die een of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar lvlbwoz.nl