Invloed van coronamaatregelen op WOZ

18-11-2020

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) heeft in opdracht van de Waarderingskamer onderzocht in hoeverre de in de loop van 2020 door de Nederlandse overheid getroffen coronamaatregelen van invloed kunnen zijn op de komende WOZ-waardering in 2021.

De conclusie van dit memo is dat als gevolg van de huidige wettelijke systematiek van de Wet WOZ, gemeenten en uitvoeringsorganisaties slechts in uitzonderlijke gevallen de invloed van coronamaatregelen in 2020 tot uitdrukking kunnen laten komen in de WOZ-waardering van 2021.

Op verzoek van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) is het ESBL-memo samengevat in een korte versie, die u kunt benutten voor voorlichting aan uw bestuursleden of voor communicatie naar de belanghebbenden.

Bekijk hier de Samenvatting ESBL-memo Waarderingskamer t.b.v. LVLB

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar ltabelastingen.nl

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die een of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar lvlbwoz.nl