Raadplegen RDW/ Beslag op voertuigen/ E-Herkenning

22-08-2022

Een afvaardiging van de Commissie Invordering heeft onlangs overleg gehad met de RDW met betrekking tot de wijzigingen die op korte termijn op ons afkomen. De bij de RDW bekende organisaties en contactpersonen zijn al diverse malen aangeschreven hieromtrent.

InfoRM wordt door organisaties gebruikt voor o.a. het proces kwijtschelding en dwanginvordering.

Toch blijkt uit diverse contacten dat niet alle “gebruikers van InfoRM” binnen de lokale belastingen op de hoogte zijn van deze wijzigingen. Wij hebben in overleg met de RDW dan ook de afspraak gemaakt dat wij de leden van de LVLB op de hoogte zullen stellen van deze wijzigingen.

In de bijlage is een beknopte weergave opgenomen van de wijzigingen die op korte termijn gaan plaatsvinden. Ook is een aanmeldingsformulier bijgevoegd om toegang te verkrijgen tot de registers van de RDW via de webapplicatie (InfoRM met eHerkenning).

De Commissie Invordering en de RDW hebben de afspraak gemaakt om in het vervolg periodiek overleg met elkaar te hebben en ontwikkelingen op het vakgebied met elkaar te delen.

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

Het nieuwe waarderen

Onder regie van de LVLB wordt het project 'secundaire objectkenmerken' uitgevoerd door projectleider Grard van der Zanden. Wil je de infographic zien? Klik dan op onderstaande knop 'ga naar website'! Heb je naar aanleiding van de infographic nog steeds vragen over het project, dan kan je Grard zelf benaderen. Zijn contactgegevens staan in de infographic.

Ga naar website

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website