Opvang Oekraïense vluchtelingen en de mogelijke fiscale consequenties

21-03-2022

Beste leden van de LVLB,

Zoals bekend is door de invasie van Rusland in Oekraïne een grote stroom van vluchtelingen ontstaan, die zich over verschillende Europese landen verspreiden.

Zo ook in Nederland waar de opvang is opgestart, niet alleen in de sporthallen en andere gelijksoortige opvang maar ook bij mensen thuis.

LVLB heeft gesignaleerd dat dit voor die gastvrije Nederlanders fiscale gevolgen kan hebben ook op lokaal belastingvlak. Denk bijvoorbeeld aan de afvalstoffenheffing (éénpersoons huishouden naar meerpersoonshuishouden) maar ook zaken als DIFTAR, gebruik bij leegstaande hallen, opvang in een hotel, B&B, vakantiepark (toeristenbelasting etc.).

LVLB heeft inmiddels het initiatief genomen om een werkgroep te formeren en in contact te treden met VNG en Unie van Waterschappen om de uitvoeringsgevolgen van deze problematiek in kaart te brengen en te kijken op welke wijze we dit eenduidig (landelijk) kunnen aanpakken.

Daarbij kijken we ook breder, in dit geval naar de ontwikkelingen en problematiek rondom de energieprijzen en de gevolgen daarvan voor een ieder (hoge prijzen, eventuele vergoedingen vanuit het rijk en de eventuele gevolgen voor de individuele burger).

We houden u op de hoogte.

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website