Oproep om kwijtscheldingsverzoeken Wajong-ers, WIA’s en WAO’ers aan te houden

30-05-2023

Er zijn signalen dat mensen met een Wajong-uitkering, een WIA-uitkering of WAO-uitkering onbedoeld niet (meer) in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Het Rijk doet hier onderzoek naar. In afwachting van nadere berichtgeving vanuit het Rijk roepen wij lokale overheden op om wanneer het voornemen is kwijtscheldingsverzoeken van mensen met een Wajong-, WIA- of WAO-uitkering af te wijzen op basis van zuiver de hoogte van de Wajong-, WIA -of WAO-uitkering, die kwijtscheldingsverzoeken aan te houden

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website