photo-1497215728101-856f4ea42174

Kwijtscheldingstoets breder toepassen kan verdere financiële problemen voorkomen

15-04-2021

Er moet een oplossing komen om de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets bij meer mensen toe te kunnen passen. Hiermee kan worden voorkomen dat mensen verder in financiële problemen komen. In een brief aan vier bewindspersonen doet de Nationale ombudsman de aanbeveling om te werken aan een oplossing.

Mislopen kwijtschelding

Veel mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen, lopen die kwijtschelding mis. Omdat zij contact met de overheid uit de weg gaan of geen (jaarlijks) kwijtscheldingsverzoek doen. Met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets kunnen lokale overheden ervoor zorgen dat die mensen toch kwijtschelding krijgen. Op dit moment komen alleen mensen in aanmerking die een kwijtscheldingsverzoek hebben gedaan of die er in voorgaande jaren recht op hadden.

Wettelijke basis
Reinier van Zutphen: “Door de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets ook mogelijk te maken voor burgers die zich niet melden, kunnen veel problemen, tijd en geld worden bespaard. Burgers worden zo geholpen om niet verder in financiële problemen te komen. En lokale overheden hoeven geen dure invorderingsmaatregelen te nemen die weinig of niets opleveren. Een wettelijke basis zou lokale overheden en burgers hierbij helpen.”

Dilemma
Lokale overheden hebben een dilemma bij de toepassing van de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. Enerzijds willen zij deze toets bij meer mensen kunnen toepassen, zodat zij hiermee geholpen worden. Maar anderzijds zijn lokale overheden hier voorzichtig mee, omdat ze twijfelen of deze werkwijze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door ook voor die situaties een wettelijke basis te maken, kan deze twijfel worden weggenomen.

De Nationale ombudsman organiseerde een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Naar aanleiding daarvan doet de ombudsman de aanbeveling aan vier bewindspersonen om samen te werken en met de lokale overheden in gesprek te gaan over een oplossing. Zijn aanbeveling richt hij aan de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de demissionair staatssecretaris van Financiën.

Achtergrond
Het rondetafelgesprek vond plaats naar aanleiding van een vraag van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB). De vraag van de LVLB was of de ombudsman zich in dit onderwerp wilde verdiepen. En te laten weten hoe hij tegen het dilemma aankijkt.

Kijk voor meer nieuws, rapporten en achtergrondinformatie op www.nationaleombudsman.nl.

Er moet een oplossing komen om de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets bij meer mensen toe te kunnen passen. Hiermee kan worden voorkomen dat mensen verder in financiële problemen komen. In een brief aan vier bewindspersonen doet de Nationale ombudsman de aanbeveling om te werken aan een oplossing.

Mislopen kwijtschelding

Veel mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen, lopen die kwijtschelding mis. Omdat zij contact met de overheid uit de weg gaan of geen (jaarlijks) kwijtscheldingsverzoek doen. Met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets kunnen lokale overheden ervoor zorgen dat die mensen toch kwijtschelding krijgen. Op dit moment komen alleen mensen in aanmerking die een kwijtscheldingsverzoek hebben gedaan of die er in voorgaande jaren recht op hadden.

Wettelijke basis
Reinier van Zutphen: “Door de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets ook mogelijk te maken voor burgers die zich niet melden, kunnen veel problemen, tijd en geld worden bespaard. Burgers worden zo geholpen om niet verder in financiële problemen te komen. En lokale overheden hoeven geen dure invorderingsmaatregelen te nemen die weinig of niets opleveren. Een wettelijke basis zou lokale overheden en burgers hierbij helpen.”

Dilemma
Lokale overheden hebben een dilemma bij de toepassing van de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. Enerzijds willen zij deze toets bij meer mensen kunnen toepassen, zodat zij hiermee geholpen worden. Maar anderzijds zijn lokale overheden hier voorzichtig mee, omdat ze twijfelen of deze werkwijze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door ook voor die situaties een wettelijke basis te maken, kan deze twijfel worden weggenomen.

De Nationale ombudsman organiseerde een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Naar aanleiding daarvan doet de ombudsman de aanbeveling aan vier bewindspersonen om samen te werken en met de lokale overheden in gesprek te gaan over een oplossing. Zijn aanbeveling richt hij aan de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de demissionair staatssecretaris van Financiën.

Achtergrond
Het rondetafelgesprek vond plaats naar aanleiding van een vraag van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB). De vraag van de LVLB was of de ombudsman zich in dit onderwerp wilde verdiepen. En te laten weten hoe hij tegen het dilemma aankijkt.

Kijk voor meer nieuws, rapporten en achtergrondinformatie op www.nationaleombudsman.nl.

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website