Administratief beslag

12-07-2021

Administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens per 1 april 2021

Op 1 april 2021 treedt het laatste deel van de Wet Herziening beslag- en executierecht in werking. Vanaf dat moment is het voor de Belastingdienst, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders van lagere overheden en samenwerkingsverbanden mogelijk om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen en aanhangwagens. Daarnaast kunnen vanaf dat moment beslagen ingeschreven worden in het Kentekenregister van de RDW.

In dit bericht leest u hoe u als lagere overheid of samenwerkingsverband gebruik kunt maken van de mogelijkheid om beslagen in te schrijven in het Kentekenregister.

Wat is administratief beslag?

Op dit moment moet een deurwaarder een motorrijtuig of aanhangwagen fysiek zien om beslag te kunnen leggen.
Per 1 april 2021 wordt het mogelijk om zogenaamd administratief beslag te leggen op motorrijtuigen en aanhangwagens. Bij een administratief beslag hoeft een deurwaarder het voertuig niet te zien om beslag te kunnen leggen.

Tenaamstellingsblokkade

Het beslag wordt ingeschreven in het Kentekenregister. Dit leidt tot een tenaamstellingsblokkade. Een voertuig met een tenaamstellingsblokkade kan niet worden overgeschreven op naam van een andere kentekenhouder. Als de reden voor het beslag komt te vervallen, moet de inschrijving in het Kentekenregister weer worden verwijderd.

De mogelijkheid om een beslag in te schrijven geldt niet alleen voor administratief beslag. Een beslag dat wordt gelegd op de huidige wijze (waarbij het voertuig wordt gezien) kan ook worden ingeschreven in het Kentekenregister.

Wat kunt u doen om (administratief) beslag in het Kentekenregister te registreren?

Er zijn twee mogelijkheden om een beslag in te schrijven in het Kentekenregister:

  1. Via SNG

Als u als lagere overheid bent aangesloten bij SNG of u maakt gebruik van een gerechtsdeurwaarder die is aangesloten bij SNG, dan kan de (gerechts)deurwaarder contact opnemen met Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) voor meer informatie over het inschrijven van beslagen in het Kentekenregister.

  1. Rechtstreeks bij de RDW

Als u als lagere overheid uw beslagen niet via SNG registreert, dan kunt u dit rechtstreeks bij de RDW doen. De RDW biedt hiervoor twee diensten aan:

  • Via de RDW-webapplicatie InfoRM kunt u eerst de voertuigen inzien die de debiteur op naam heeft staan.
  • Via een aparte pagina op rdw.nl kunt u vervolgens de beslaglegging op deze voertuigen registreren.

Het is mogelijk dat uw organisatie al beschikt over de toegang tot de webapplicatie InfoRM. Hiervoor heeft de RDW aan uw organisatie een certificaat uitgereikt. Als dit het geval is, hoeft u geen certificaat aan te vragen. Het certificaat geeft per 1 april aanstaande toegang tot zowel het inschrijven van beslagen als het raadplegen van voertuigen op naam van de debiteur.

De RDW reikt per organisatie maar één certificaat uit voor InfoRM. Het is dus niet mogelijk om een extra certificaat aan te vragen voor een specifieke afdeling.

Als u niet zeker weet of uw organisatie al toegang heeft tot InfoRM, dan kunt u dit aan de RDW per mail vragen via beslag@rdw.nl.

Als uw organisatie nog geen certificaat heeft voor de webapplicatie InfoRM, dan kunt u via beslag@rdw.nl het ‘aanvraagformulier InfoRM’ aanvragen. Het ingevulde vragenformulier mailt u vervolgens naar beslag@rdw.nl. Na verwerking van het aanvraagformulier, stuurt de RDW u een certificaat. De kosten bedragen eenmalig € 527,85. Daarna betaalt u € 20,50 per jaar voor uw aansluiting bij de RDW.

Zowel aan de gegevensverstrekking via InfoRM als aan het registreren van beslag zijn geen kosten verbonden.

Samenwerkingsverband

Bent u als samenwerkingsverband belast met de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten namens een aantal lagere overheden, dan kunt u als samenwerkingsverband een certificaat aanvragen. Hierbij geldt als voorwaarde dat het besluit tot samenwerking (de gemeenschappelijke regeling) moet zijn ingeschreven in het Register van Overheidsorganisaties.

Het is niet toegestaan dat u het certificaat verstrekt aan een derde partij (bijvoorbeeld een incassobedrijf of deurwaarder) die in dit verband diensten voor uw organisatie verricht.

Let op: het is belangrijk dat u uw aanvraagformulier uiterlijk 28 februari 2021 naar de RDW stuurt door het ingevulde aanvraagformulier te mailen naar beslag@rdw.nl. Alleen dan kan de RDW ervoor zorgen dat u vanaf 1 april 2021 uw beslagen kunt inschrijven in het Kentekenregister.

Hoe kunt u een beslag inschrijven?

Voor uitleg hoe u een beslag kunt inschrijven, kunt u binnenkort de volgende website raadplegen:

www.rdw.nl/beslag

Beslagen die vóór 1 april 2021 zijn gelegd

Beslagen die zijn gelegd voor 1 april 2021 mogen niet worden ingeschreven in het kentekenregister.

Dit omdat (volgens de toelichting op de wetswijziging) het oude recht van toepassing blijft op beslagen die zijn gelegd voor de inwerkingtreding van de wet. Bij beslaglegging vóór 1 april 2021 geldt de bepaling over inschrijving nog niet en die gaat daarom ook niet gelden voor die beslagen. De reden hiervan is dat het niet wenselijk is dat de regels die gelden voor een beslag wijzigen terwijl het beslag al is gelegd.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar beslag@rdw.nl.

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website