Verslag Jongerenbijeenkomst 26 oktober

01-11-2021

Op 26 oktober jl. heeft een bijzonder evenement plaatsgevonden, namelijk de eerste LVLB-jongerenbijeenkomst. Het aanwezige groepje enthousiaste jonge (< 35 jaar) belastingambtenaren werd welkom geheten in de mooie congreslocatie ‘Villa Jongerius’ te Utrecht.

Onder leiding van Jonge Ambtenaar van het Jaar (2021) Kaj van Brummelen werd de bijeenkomst afgetrapt met een korte introductie en een inhoudelijk gesprek. Dit inhoudelijke gesprek stond in het teken van spraakmakende onderwerpen, variërend van digitalisering en de generatiekloof tot ambities en het imago van de belastingambtenaar. Deze thema’s zorgden voor een interessante gedachtewisseling, die tijdens de afsluitende netwerkborrel kon worden voortgezet. Al met al kan worden teruggekeken op een inspirerende en voor herhaling vatbare bijeenkomst waarbij de jongeren – de toekomst van LVLB! – hun stem hebben kunnen laten horen.

Ben jij ook een jongere binnen de LVLB en wil je ook meedenken? Meld je dan aan voor de Semble-groep voor LVLB-jongeren! Mail hiervoor naar secretariaat@lvlb.nl.

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website