LVLB komt convenant minnelijke schuldhulpverlening overeen met NVVK

21-04-2022

De landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) en de NVVK, de vereniging van financiële hulpverleners, hebben op donderdag 21 april 2022 het Convenant Minnelijke Schuldhulpverlening ondertekend.

De LVLB vertegenwoordigt de belastingorganisaties van de gemeenten en de waterschappen, waaronder de ca 25 regionale belastingsamenwerkingen. Samen zijn de leden van de LVLB in grootte de tweede schuldeiser van Nederland, na de landelijke Belastingdienst.

Vrijwel iedere inwoner van Nederland heeft te maken met lokale belastingen. Alle huishoudens betalen gemeentelijke afvalstoffenheffing, eigenaren van woningen betalen OZB en zowel eigenaren als huurders betalen rioolheffing en waterschapsbelasting.

De LVLB tekent het convenant Schuldhulpverlening om daarmee tot uitdrukking te brengen dat zij wil bijdragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek waar een grote groep inwoners mee te maken heeft. Mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren, lijden daaronder. Armoede, eenzaamheid en ook problemen met de gezondheid zijn niet zelden verbonden aan het hebben van problematische schulden. Met de ondertekening door LVLB-voorzitter Jan Geert Bakker roept het LVLB-bestuur haar leden op om hetzelfde te doen. LVLB-leden kunnen zich aanmelden via de website van de NVVK.

De leden van de LVLB willen zich in samenwerking met de schuldhulpverleners inspannen om schuldenproblematiek terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen zij op de eerste plaats vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. LVLB-voorzitter Jan Geert Bakker zegt hierover: “Het convenant betekent voor mensen met schulden dat zij bij lokale belastingdiensten kunnen rekenen op een open houding en een helpende opstelling. Op basis van maatwerk wordt gekeken hoe en wanneer schulden kunnen worden betaald. Het nemen van kostenverhogende invorderingsmaatregelen wordt juist zoveel mogelijk voorkomen. De belastingorganisaties waarderen de inzet van en de samenwerking met de schuldhulpverleners daarbij.”

Voorzitter Marco Florijn van de NVVK juicht de stap van de LVLB toe. “We hadden samen al een convenant, dat is nu gemoderniseerd en het aantal partners wordt sterk uitgebreid. We hopen dat alle LVLB-leden zo snel mogelijk ook hun eigen handtekening zetten. Zij vormen samen de op een na grootste schuldeiser in Nederland, na de Belastingdienst. Voor hulpvragers betekent het een grote vooruitgang als lokale belastingschulden via dit convenant geregeld kunnen worden.”

Ook voor de lokale belastingorganisaties zelf geeft het werken volgens de richtlijnen van het NVVK-convenant voordelen. Bakker zegt daarover: “De praktijk leert ons dat de belastingorganisaties zelf ook gebaat zijn bij actieve en tijdige schuldhulpverlening. Als mensen eenmaal diep en langdurig in de schulden zitten, dan levert dat voor de belastingorganisaties een hoop gedoe op. Schulden lopen steeds hoger op, ook door de bijkomende incassokosten, en de kans dat de schulden nog betaald gaan worden neemt dan steeds verder af. Daar heeft niemand iets aan. Voor de medewerkers van de belastingorganisaties betekent het vooral extra werk. In sommige gevallen kan het zelfs voorkomen dat een gemeentelijke belastingdienst een schuld incasseert en de gemeentelijke sociale dienst daarop een extra uitkering toekent. Dat soort situaties moeten we al helemaal vermijden.”

De LVLB ondertekende het convenant namens de leden van de vereniging. Die leden, de individuele belastingorganisaties van de gemeenten en waterschappen, zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de belastinginvordering en de toepassing van het convenant. Zij moeten ook zelf hun handtekening zetten om te zorgen dat het convenant rechtsgeldig wordt.

Gemeenten kunnen voor alle niet-belasting gerelateerde domeinen ook zelf een convenant met de NVVK sluiten. Verschillende gemeenten gaan dit doen, anderen overwegen het te doen. De LVLB moedigt haar leden aan deze initiatieven te volgen.

Jan Geert Bakker over het moment van sluiten van het convenant: “Dit is een geschikt moment voor de ondertekening van het convenant. De NVVK waarschuwt voor weer oplopende schulden, nu de coronahulp is beëindigd en de landelijke Belastingdienst de invordering weer gaat hervatten. Het vraagstuk van de schuldenproblematiek is dan ook zeer actueel. Belangrijk om in goede samenwerking tussen schuldhulp en schuldeisers er alles aan te doen om problematische schulden te vermijden en op te lossen.”

Belastingorganisaties die vragen hebben over het convenant of over de toepassing ervan, kunnen contact opnemen met de specialisten binnen de LVLB: de leden van de vakcommissie Invordering. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat van de LVLB. Contactgegevens zijn beschikbaar op de website LVLB.nl.

Tekenmoment NVVK
Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website