pexels-fauxels-3183183

Inspirerende brainstormsessie van de commissie Ontwikkeling

07-09-2023

Op 12 september a.s. organiseren we een inspirerende brainstormmiddag in Zwolle. We starten met een heerlijke lunch, waarna we gezamenlijk de informatie vanuit de commissie en het jaarcongres gaan stroomlijnen, prioriteren en omzetten in een concreet actieplan en eerste speerpunt van de commissie. We willen graag ook jouw input en denkkracht benutten om ons mooie vakgebied verder te ontwikkelen!

De commissie Ontwikkeling van de LvLB bestaat al enige jaren. Dit voorjaar is er een doorstart geweest en komen wij regelmatig bij elkaar. Dat doen wij in een frequentie van 1x per 2 maanden waarbij wij dat de ene keer live doen en de volgende keer via Teams. Ondanks dat onze commissie klein is, is de energie en de inspiratie overvloedig aanwezig!

Tijdens het LVLB Congres hebben we een deelsessie georganiseerd die druk bezocht werd. We hebben niet alleen de huidige stand van zaken van de commissie gedeeld, maar ook een aantal belangrijke vragen aan de aanwezigen voorgelegd via de Mentimeter. Dit heeft ons een schat aan waardevolle antwoorden opgeleverd. Kortom, er zijn genoeg uitdagende zaken waar we mee aan de slag kunnen!

Op 12 september a.s. organiseren we een inspirerende brainstormmiddag in Zwolle. We starten om 13:00 uur met een heerlijke lunch, waarna we gezamenlijk de informatie vanuit de commissie en het jaarcongres gaan stroomlijnen, prioriteren en omzetten in een concreet actieplan en eerste speerpunt van de commissie. We willen graag ook jouw input en denkkracht benutten om ons mooie vakgebied verder te ontwikkelen!

Agenda

  • Opening
  • Mededelingen
  • Notulen vorige vergadering
  • Brainstorm Educatieplatform en Stage- en afstudeerplatform. Van dat laatste stuur ik deze week nog een voorzet naar commissieleden
  • Rondvraag
  • Volgende vergadering

Locatie
Emmawijk 10, 8011 CM Zwolle

Ben je enthousiast en wil je graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen in ons vakgebied? Meld je dan aan voor onze bijeenkomst op 12 september. Neem contact op met de voorzitter, Roy Koenders (roy.koenders@connectie.nl) , om je aan te melden. Samen kunnen we nieuwe ideeën genereren, grenzen verleggen en ons vakgebied naar nieuwe hoogten brengen!

Laten we onze krachten bundelen en de toekomst van ons vakgebied vormgeven. Wij kijken ernaar uit om jou op 12 september in Zwolle te ontmoeten!

Deel dit bericht via

Initiatieven van de LVLB

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website