Welkom op de website van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)

De LVLB behartigt de belangen vanuit de praktijk op het gebied van lokale belastingen. Bovendien richt de LVLB zich op het ontwikkelen en uitwisselen van vakkennis over basisregistraties, de heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

testen of we dit zien
vergadering

Onze leden

Onze leden zijn gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast kent de LVLB ook partners. Partners zijn publiek- en privaatrechtelijke organisaties die het vakgebied lokale belastingen als werkterrein hebben. Meer informatie over partners en wie dit zijn, is te vinden onder het kopje Partners.

Ons doel is om onze leden, bestaande uit gemeenten en waterschappen, te versterken en te ondersteunen door middel van het bevorderen van vakbekwaamheid en vakkennis. Met lef en deskundigheid fungeren wij als verbindende schakel, vertegenwoordigen wij hun belangen en dienen wij als betrouwbare spreekbuis in de sector.

Ons doel

Ons doel is om onze leden, bestaande uit gemeenten en waterschappen, te versterken en te ondersteunen door middel van het bevorderen van vakbekwaamheid en vakkennis. Met lef en deskundigheid fungeren wij als verbindende schakel, vertegenwoordigen wij hun belangen en dienen wij als betrouwbare spreekbuis in de sector.

Onze missie is om een professioneel netwerk te zijn van kennisdragers, waarbij wij streven naar het verbeteren van de uitvoeringspraktijk binnen lokale belastingen. Dit doen wij door stabiliteit en continuïteit te waarborgen en door het delen van kennis om zo de horizon van onze leden te verbreden.

Missie

Onze missie is om een professioneel netwerk te zijn van kennisdragers, waarbij wij streven naar het verbeteren van de uitvoeringspraktijk binnen lokale belastingen. Dit doen wij door stabiliteit en continuïteit te waarborgen en door het delen van kennis om zo de horizon van onze leden te verbreden.

De LVLB kent diverse commissies. Binnen deze commissies wordt over inhoudelijke onderwerpen gediscussieerd en wordt vakspecifieke kennis uitgewisseld. Ook adviseren zij het bestuur van de LVLB.

Commissies

De LVLB kent diverse commissies. Binnen deze commissies wordt over inhoudelijke onderwerpen gediscussieerd en wordt vakspecifieke kennis uitgewisseld. Ook adviseren zij het bestuur van de LVLB.

Verbindend in kennis, krachtig in uitvoering     LVLB      de stem van lokale belastingen
Verbindend in kennis, krachtig in uitvoering LVLB de stem van lokale belastingen

Meer nieuws

Partners

Initiatieven van de LVLB

Het nieuwe waarderen

Onder regie van de LVLB wordt het project 'secundaire objectkenmerken' uitgevoerd door projectleider Grard van der Zanden. Wil je de infographic zien? Klik dan op onderstaande knop 'ga naar website'! Heb je naar aanleiding van de infographic nog steeds vragen over het project, dan kan je Grard zelf benaderen. Zijn contactgegevens staan in de infographic.

Ga naar website

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt ons om de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Ga naar website

LVLB WOZ Registratie

Deskundigen werkzaam in de WOZ die één of meerdere certificaten of diploma's hebben behaald kunnen zich registreren in dit LVLB WOZ register.

Ga naar website

Educatieplatform

Iedere belastingorganisatie werkt aan het bouwen en behouden van een sterk team, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. De LVLB heeft de door haar partners verzorgde cursussen en opleidingen bij elkaar gebracht om zo de leden te ondersteunen in het vinden van de juiste cursus of opleiding.

Ga naar website